Begeleiding & Advies van A tot Z
Database ontwikkeling, toepassingen & intranet
Webdesign & CMS (Content Management Systeem)
Teruggevonden worden op het internet

Advies

Unieke uitwerking van uw project uitgaand van uw doelstellingen.

lees meer

Uitvoering

Vlotte & correcte uitwerking volgens de laatste normen en trends.

lees meer

Opvolging

Onze opvolging & analyse na voltooiing helpen u verder.

lees meer

logo

Begeleiding & Advies van A tot Z

Begeleiding & Advies van A tot Z

Bij elk project begeleiden we u van het begin tot het einde. We werken (samen met u) een concept uit en bepalen het framework voor het project dat u beoogt, inclusief alle daaraan verbonden doelstellingen.

De uitwerking ervan steunt op drie voorname pijlers:

  • Advies
  • Uitvoering
  • Opvolging
Begeleiding & Advies van A tot Z

1. Advies

Bij het ontwikkelen van een concept voor uw project adviseren we op voorhand onder andere omtrent aanpak of indelingen van databases of impact van bepaalde stijlen en vormen. Tijdens de ontwikkeling houden we deze spelregels in acht en adviseren indien nodig tot additionele of andere aanpak. Bij implementatie kunnen bijkomende analyses nog eventueel additionele adviezen teweeg brengen.

Begeleiding & Advies van A tot Z

2. Uitvoering

Afhankelijk van de complexiteit van uw project zijn er tijdens de uitwerking één of meerdere overleg- of informatie momenten. Indien nodig kan op dergelijke momenten het project bijgestuurd worden (of verdere details bepaald worden).

Omwille van het totaalbeeld worden voor website en webshop zelden een tussentijdse visualisatie getoond, daar enkel het eindproduct u een correct beeld over de look & feel alsook over de werking kan geven. Voor intranet en software toepassingen is dit vaak anders en kunnen de ontwikkelingen ook geëvalueerd worden op de tussentijdse overlegmomenten.

Begeleiding & Advies van A tot Z

3. Opvolging

Van zodra uw project ontwikkeld is kan u hier eigenhandig mee aan de slag. Uiteraard voorzien we daarbij een opleiding en bijbehorende handleiding.

Voor de opvolging van websites en webshops helpen we op voorhand via een uitgebreide SEO analyse om te bepalen of de juiste accenten werden gelegd.

Na het live gaan van uw toepassing hebben we uitgebreide statistieken naar bezoeken en terugvindbaarheid die u week na week, maand na maand helpen om de voortgang van uw project te kunnen evalueren.

Waagt u de sprong naar het Internet?
Wij begeleiden u van A tot Z!