Begeleiding & Advies van A tot Z

Advies

Unieke uitwerking van uw project uitgaand van uw doelstellingen.

lees meer

Uitvoering

Vlotte & correcte uitwerking volgens de laatste normen en trends.

lees meer

Opvolging

Onze opvolging & analyse na voltooiing helpen u verder.

lees meer

logo

Qfor kwaliteitslabel Qfor is een kwaliteitscontrole die zich specifiek richt tot training- en consultingorganisaties en aanbieders van andere 'knowledge based services'.

Deltacom heeft sedert 2004 dit Qfor kwaliteitscertificaat.

© MANAGEMENT INFORMATION

Onderstaande voorstelling van Deltacom werd door auditor Sophie De Vylder opgesteld (Management Information Audit bureau) en zijn de officieel gepubliceerde gegevens als resultaat van het Q*For kwaliteits- en tevredenheidsaudit van november 2007.

Voorstelling organisatie

Deltacom is in 2003 ontstaan. De naam werd gekozen omwille van de inhoudelijke betekenis: ‘maakt het verschil in communicatie'. De organisatie heeft sinds 2004 het juridisch statuut van een besloten vennootschap met beperkt aansprakelijkheid. Deltacom werkt met een vlakke structuur waarin elke vennoot zijn specificiteit heeft.

Activiteiten & specificiteiten

De activiteiten van de organisatie zijn onder te brengen in drie hoofdpijlers: software, internet en databanken. Wat de software-activiteiten betreft, de ‘integrated business solutions', analyseert Deltacom samen met de bedrijfsleider de problemen of hiaten binnen de administratie, organisatie of structuur van de klant. Nadien start een consultingfase waarbij oplossingen op maat worden uitgewerkt die veelal aanleiding geven tot de ontwikkeling van een softwareplatform. De organisatie stelt zich tot doel de bestaande software van de klant te behouden en de nieuw ontwikkelde software hierin te integreren, met respect voor de noden en technologie van de klant. Met deze activiteit richt Deltacom zich hoofdzakelijk tot kmo's en parastatalen. De organisatie integreert eveneens gespecialiseerde standaardpakketten voor de transportsector en voor incassobureaus. De integratie omvat ook maatwerk. Onder internetactiviteiten wordt ondermeer de bouw van websites of webapplicaties gerekend, evenals het onderhouden ervan. De gebruiksvriendelijkheid van de te implementeren applicatie staat hier centraal, alsook het overleg met de klant bij het tot stand komen ervan. De derde pijler binnen Deltacom is de ontwikkeling en het onderhoud van databanken. Op basis van de noden van de klant wordt een lastenboek opgesteld als leidraad voor de uitvoering. De organisatie gaat hier vaak modulair te werk. De implementatie kan gebaseerd zijn op het bestaande softwareplatform van de klant. De organisatie biedt haar klanten eveneens grafische diensten aan. De slagzin van Deltacom luidt: 'It is only as we develop others that we permanently succeed'.

Visie

'Deltacom gelooft dat de toekomst voor alle kmo-bedrijven enkel succesvol kan zijn voor diegenen die kosteneffectief en creatief kwaliteitsproducten en diensten leveren waarbij elke investering een korte tot zeer korte return on investment time beoogt. Deltacom wil door haar gerichte aanpak hieraan meebouwen.'

Referentenonderzoek activiteiten

De synthese is gebaseerd op de antwoorden van een steekproef genomen door de auditor onder alle opdrachtgevers van de periode van 01/10/06 tot en met 30/09/07.
Aantal referenten door MANAGEMENT INFORMATION geselecteerd en ondervraagd: 10.
Periode van het referentenonderzoek: van 26/10/07 tot en met 12/11/07.
Uit de contacten met de klanten kan de auditor afleiden dat, betreffende de consultingactiviteiten, zij allen, met uitzondering van één, tevreden tot heel tevreden zijn over de organisatie en dienstverlening van Deltacom. Eén klant is deels tevreden. De organisatie en haar consultingactiviteiten beantwoorden aan de tevredenheidscriteria van de Q*For auditmethode.

Resultaten

Algemene indruk 4,50/5
Voortraject 4,20/5
Uitvoering 4,30/5
Projectmanagement 4,40/5
Rapportering & tools 4,30/5
Consultants 4,30/5
Natraject 4,30/5
Relatiemanagement 4,60/5
Administratie & logistiek 4,30/5
Prijs-kwaliteitverhouding 4,60/5

Legende scores:
1: heel ontevreden
2: ontevreden
3: neutraal
4: tevreden
5: heel tevreden
nvt: niet van toepassing

Gemiddelde waarde geëvalueerde aspecten: 4,36/5
Gewogen gemiddeld tevredenheidniveau: 4,43/5

Toelichting

Synthese
De klanten zijn met Deltacom in contact gekomen op aanraden van een relatie, via het internet of naar aanleiding van een mailing van de organisatie. Bij de nieuwe klanten wordt doorgaans een verkennend gesprek georganiseerd alvorens de samenwerking te starten. Trouwe klanten doen een beroep op Deltacom op afroep. Alvorens de opdracht aan te vatten, ontvangen de klanten meestal een offerte. Alle klanten spreken zich op een positieve manier uit over de eerste contacten.
De ondervraagde klanten hebben een beroep gedaan op Deltacom voor uiteenlopende opdrachten: de uitwerking van een concept en/of website, softwareontwikkeling op maat, automatisering van processen, uitwerken van communicatiemateriaal of aanpassen en onderhouden van databanken. Eén klant betreurt dat er misverstanden gerezen zijn tijdens de uitvoering.
Bij de meerderheid van de klanten werd éénzelfde werkwijze gevolgd waarbij Deltacom een voorstel doet aan de klant. Deze reageert hierop en vervolgens voert de organisatie de nodige wijzigingen uit. Dit proces gaat door tot er een akkoord wordt bereikt. Over het gevoerde projectmanagement laten alle klanten zich op een positieve manier uit. Afspraken en engagementen worden nagekomen en deadlines worden gerespecteerd.
De klanten worden regelmatig op de hoogte gehouden over het verloop van de opdracht en de consultants stellen zich beschikbaar en flexibel op. De stipte en snelle uitvoering wordt eveneens op prijs gesteld. Enkele klanten geven aan dat bijsturing steeds mogelijk is. De klanten waarderen doorgaans de tools, de pakketten en de ontwerpen die Deltacom aanreikt. De gebruiksvriendelijkheid van de geïmplementeerde systemen wordt geapprecieerd. Twee klanten geven aan veel last te hebben van spam. Over het algemeen zijn de klanten tevreden over de consultants. Ze appreciëren de technische competenties, de flexibiliteit en de betrokkenheid. Eén klant merkt op dat er ruimte is voor verbetering.

Doorgaans worden de opdrachten op een continue manier geëvalueerd. De oplevering van een project doet vaak dienst als evaluatie. Wanneer er zich achteraf een probleem stelt, kunnen de klanten terecht bij de consultant of een helpdesk. Twee klanten vermelden dat de consultant regelmatig langskomt om vooruit te blikken. Eén klant had graag wat vaker een bezoek gekregen van Deltacom. Binnen de organisatie hebben de klanten één of meerdere contactpersonen. Eén van hen is steeds een technisch consultant, de andere is vaak een commercieel contactpersoon. Ze zijn makkelijk bereikbaar en zorgen doorgaans voor een snelle respons op nagelaten boodschappen of e-mails.
Zowel de administratie als de facturatie verlopen vlot. Eén klant betreurt een probleem met een offerte. Een andere apprecieert de informatie die hij heeft gekregen omtrent de aanvraag van subsidies.
De prijs-kwaliteitverhouding wordt door alle klanten op een positieve tot zeer positieve manier beoordeeld.

In het algemeen zijn de klanten tevreden tot zeer tevreden over de diensten van Deltacom. Ze appreciëren de aangename samenwerking en het goede contact, de kwaliteit van het werk en de snelheid waarmee het afgeleverd wordt, het engagemen van de organisatie, de flexibiliteit en beschikbaarheid van de consultants en de goede dienstverlening.